Skip to content

Drzwi aluminiowe

Drzwi aluminiowe charakteryzują się ogromną gamą produktową w wersji ciepłej jak i zimnej. Jest to system o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb. Posiadają doskonałą izolacyjnością cieplną i akustyczną. Jest to system drzwi o wysokiej izolacyjności termicznej. Głębokość konstrukcyjna kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt zlicowanych powierzchni profili i pozwalają uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje. Dostępne są także profile dylatacyjne skrzydeł drzwiowych, które umożliwiają uniknięcie zjawiska termicznego wyginania się skrzydeł drzwi o dużych gabarytach.